Enda till sagan tar slut

Jag stänger inte av längre, jag ska genomlida oavsett hur ont det gör. Man lär sig alltid någonting ur det. 
Läran är livets gåva för att framföra det enkelt.